Hướng dẫn sử dụng và tra cứu tài liệu

 

1.      Cấu trúc website:

Trang chủ: Giới thiệu tài liệu mới và thống kê các ấn phẩm có lượt mượn nhiều nhất.

Giới thiệu: Khái quát về lịch sử h́nh thành và hoạt động của thư viện FUV.

Nội quy: Quy định về thời gian hoạt động, các thủ tục và chính sách mượn – trả tài liệu.

Hướng dẫn: Hướng dẫn sử dụng và t́m kiếm thông tin/tài liệu trên website thư viện.

Liên hệ: Bạn đọc có thể tương tác với thư viện bằng cách đóng góp ư tưởng và cung cấp các thông tin phản hồi về chính sách để góp phần hoàn thiện website và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

 

Tài nguyên:

à  Mọi tài liệu: Cung cấp các cách thức t́m kiếm thông tin/tài liệu có trong tài nguyên của thư viện FUV.

à  Sách: T́m kiếm chỉ đối với tài liệu là Sách.

à  Luận văn: T́m kiếm chỉ đối với tài liệu là Luận văn.

à  Báo/Tạp chí: T́m kiếm chỉ đối với tài liệu là Báo/Tạp chí.

à  Bài trích: T́m kiếm chỉ đối với tài liệu là Bài trích.

à  Tài liệu số: T́m kiếm chỉ đối với tài liệu số

à  Duyệt đề mục: T́m kiếm thông tin/tài liệu theo các Đề mục.

 

Dịch vụ:

à  Z39.50: Cung cấp cổng thư viện giao thức Z39.50 để tra cứu đồng thời tới các CSDL nội bộ và trên toàn thế giới. Giải pháp quản lư các nguồn tài nguyên đa dạng và phân tán của thư viện ngày nay.

à  Địa chỉ hữu ích: Cung cấp website các thư viện hữu ích và các trang báo mạng.

 

Trang bạn đọc:

à  Đăng nhập: Bạn đọc đăng nhập để tra cứu, đặt chỗ mượn sách, sử dụng các nguồn tài nguyên của thư viện.

à  Bạn đọc nhận xét: Bạn đọc viết lời b́nh phẩm về thông tin/tài liệu và dịch vụ của thư viện.

à  Đăng kư Thẻ thư viện: Bạn đọc sử dụng để đăng kư Thẻ thư viện tại FUV.

 

2.      Cấu trúc thông tin lưu trữ:

à  Thông tin thư mục: Bao gồm các thông tin liên quan đến tài liệu như: Nhan đề, Năm xuất bản, Tác giả, Nhà xuất bản, Số, Ngày xuất bản….

à  Thông tin chuyển tải của tài liệu: Là nội dung toàn văn của tài liệu.

 

3.      Cách thức tra cứu/t́m kiếm thông tin/tài liệu:

à  T́m theo thông tin thư mục (T́m kiếm chi tiết và T́m nâng cao): Gồm có Mọi tài liệu, Sách, Luận văn, Báo/Tạp chí, Bài trích, và Tài liệu số.

à  T́m theo thông tin chuyển tải tài liệu (T́m kiếm nội dung toàn văn của tài liệu).

à  Duyệt theo đề mục (T́m kiếm thông tin/tài liệu theo các đề mục số từ 0-9 và chữ cái A-Z.

 

4.      Yêu cầu đối với bạn đọc:

Để có thể truy xuất được tất cả các dạng tài liệu được thư viện cho phép truy cập, bạn đọc phải đảm bảo 2 điều kiện sau:

à  Phải có Thẻ thư viện (Chỉ dành cho học viên, giảng viên và nhân viên của FUV).

à  Phải có tài khoản để truy cập các tài liệu toàn văn.

 

5.      Hướng dẫn tra cứu trên Mục lục truy cập trực tuyến OPAC của thư viện FUV:

T́m theo thông tin thư mục:

T́m chi tiết: Áp dụng đối với Mọi tài liệu, Sách, Luận văn, Báo/Tạp chí, Bài trích, và Tài liệu số

Ví dụ: Khi bạn đọc muốn t́m cuốn sách của tác giả tên là “Paul Krugman”. Bạn đọc thực hiện các bước sau:

à  Bước 1: Vào phần “Tài nguyên” chọn phần “Mọi tài liệu hoặc Sách”.

à  Bước 2: Nhập vào trường (ô) “Tác giả” giá trị như sau: Paul Krugman.

à  Bước 3: Bấm vào nút “T́m kiếm”.

 

T́m Nâng cao: Áp dụng đối với Mọi tài liệu, Sách, Luận văn, Báo/Tạp chí, Bài trích.

à  Bước 1: Chọn 1 trong những tiêu chí t́m kiếm trong box “Mọi trường để t́m.

à  Bước 2: Nhập từ khóa cần t́m, sau đó kết hợp 1 trong 3 thuật toán tử Boolean – AND, OR, NOT.

Ü  AND: Dùng để thu hẹp kết quả t́m kiếm, kết quả t́m được sẽ là những thông tin/tài liệu chứa tất cả các từ khóa đă được nhập vào ô t́m kiếm.

Ü  OR: Dùng để mở rộng khả năng t́m kiếm, kết quản t́m được sẽ là những thông tin/tài liệu chứa từ khóa này hoặc từ khóa kia.

Ü  NOT: Dùng để loại trừ bớt một từ khóa t́m kiếm (thường là từ dễ gây nhầm lẫn), kết quả t́m được sẽ là những thông tin/tài liệu chứa từ khóa này mà không chứa từ khóa kia.

à  Bước 3: Bấm vào nút “T́m kiếm”.

Ví dụ: Cách t́m xem tại đây (http://lib.colostate.edu/tutorials/boolean.html)

 

à  Bước 4: Sau khi đă t́m được tài liệu phù hợp, bạn đọc muốn lưu trữ thông tin thư mục của tài liệu, click vào biểu tượng http://library.fetp.edu.vn/opac/search/Thuvien/helpopac_files/image001.gif để chọn. Chọn tiếp biểu tượng http://library.fetp.edu.vn/opac/search/Thuvien/helpopac_files/image002.gif và “check” vào ô trống các tài liệu cần tải về.

à  Bước 5: Bấm nút “Tải về” để chọn các loại khuôn dạng dữ liệu.

à  Bước 6: Chọn “Đích” (email, file hoặc màn h́nh).

à  Bước 7: Bấm nút “Chọn”.

 

T́m theo thông tin chuyển tải tài liệu (Nội dung toàn văn của tài liệu): Áp dụng chỉ đối với Luận văn.

Duyệt đề mục: Bạn đọc có thể lựa chọn duyệt xem theo một trong 6 đề mục: Tác giả, Nhà xuất bản, Tiêu đề đề mục, Nhan đề, Từ khóa hoặc Tùng thư với các giá trị số từ 0-9 hoặc chữ cái từ A-Z.

 

6.      Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ:

Cổng giao thức Z39.50:

à  Bước 1: Bạn đọc chọn Tên máy chủ Z39.50 bằng cách click và “Danh sách sẵn có”.

à  Bước 2: Chọn “Điều kiện t́m kiếm” và kết hợp sử dụng 1 trong 3 thuật toán tử Boolean – AND, OR, NOT phù hợp với nhu cầu của ḿnh.

à  Bước 3: Bấm nút “T́m kiếm”.

 

Địa chỉ hữu ích:

Bạn đọc sẽ được cung cấp các đường link sẵn có liên kết đến một số website thư viện và các trang báo mạng trong nước và quốc tế.

 

7.      Hướng dẫn sử dụng Trang bạn đọc:

Đăng nhập: (Chỉ dành cho học viên, giảng viên và nhân viên của FUV): Bạn đọc sử dụng số Thẻ thư viện và Mật khẩu được cung cấp để đăng nhập vào thư viện và thực hiện các yêu cầu về đặt chỗ trước cho tài liệu muốn mượn.

Bạn đọc nhận xét: Là nơi hiển thị những b́nh luận của bạn đọc về thông tin, tài liệu hoặc các dịch vụ của thư viện FUV sau khi đăng nhập.

Đăng kư Thẻ thư viện: Dành cho bạn đọc của FUV chưa có Thẻ thư viện đăng kư làm thẻ.

 

8.      Liên hệ:

Thư viện Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Địa chỉ:                 Crescent Plaza, Tầng 2, 105 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại:                       (+84) – 028 7303 2255

Email:                   library@fulbright.edu.vn


Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn đọc, và rất mong nhận được những ư kiến đóng góp của các bạn để thư viện phục vụ ngày càng tốt hơn.