Noi quy TV_B

 

Nội quy Thư viện

 

 

Giờ mở cửa

 

Thứ Hai đến thứ Sáu:                7:30 – 20:00 giờ

Thứ Bảy:                                              8:30 – 17:00 giờ          

Chủ Nhật:                                 Đóng cửa

 

Nội quy thư viện

 

Để đảm bảo thư viện là nơi lư tưởng cho mọi thành viên học tập và nghiên cứu, đề nghị người sử dụng tuân thủ các quy định sau:

 

Ü  Để túi xách đúng kệ quy định khi vào thư viện.

Ü  Tôn trọng trật tự, không trao đổi lớn tiếng, không ăn uống và sử dụng điện thoại di động trong thư viện.

Ü  Không ghi chú, đánh dấu màu hoặc viết bút ch́ vào tài liệu.

Ü  Xếp tài liệu vào vị trí cũ sau khi sử dụng xong. Nếu không nhớ rơ vị trí, xin để tài liệu tại bàn thủ thư.

Ü  Bạn đọc đăng kư dịch vụ sao chép tài liệu, vui ḷng điền vào “Phiếu yêu cầu Photocopy”

và tham khảo Quy định sao chép (đính kèm).

 

Thủ tục mượn tài liệu

 

& Bạn đọc của FSPPM được cấp thẻ thư viện phải xuất tŕnh thẻ thư viện để thủ thư làm thủ tục cho mượn tài liệu.

& Báo, tạp chí, từ điển: tham khảo tại chỗ.

& Một số sách phục vụ môn học sử dụng nhiều trong thời gian làm bài tập hoặc trước kỳ thi (theo thông báo của thủ thư), học viên chỉ được tham khảo tại chỗ hoặc mượn trong thời gian ngắn <1 ngày để các học viên khác cùng sử dụng tài liệu.

 

Hạn trả tài liệu

 

Người sử dụng

Thời hạn mượn

Lưu ư

Ban giảng viên & nhân viên

 

 

  • Soạn bài giảng

2 tuần

Gia hạn tùy theo yêu cầu

  • Sử dụng cá nhân

2 ngày

 

Học viên

2 ngày

Mỗi lần tối đa 2 tài liệu

Cựu học viên và khách

Tham khảo tại chỗ

Có thể đăng kư dịch vụ sao chép

 

Học viên không trả sách sau hai lần nhắc nhở sẽ không được tiếp tục mượn sách. Trong ṿng hai tuần nếu vẫn chưa trả sách, hoặc làm hư hỏng sách, xem như sách bị mất và học viên sẽ bị phạt tiền gấp đôi trị giá quyển sách và trừ vào học bổng hàng tháng. Trường FSPPM có quyền áp dụng thêm các h́nh thức kỷ luật khác.

 

Phục vụ công cộng

 

Học viên cũ hoặc khách bên ngoài có Giấy giới thiệu (ghi rơ thời hạn) được đề nghị vào thư viện tham khảo vào các giờ không cao điểm từ 9:00 đến 11:00 từ 15:30 đến 16:30. Việc cho mượn tài liệu chỉ được phục vụ các giảng viên, nhân viên và học viên của trường.

 

Liên hệ

 

Thư viện Trường Chính sách công và Quản lư Fulbright

Địa chỉ:                         232/6 Vơ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:        (+84) – 028 3932 5103 (Ext. 128)

Fax:                  (+84) – 028 3932 5104

Email:               weblibrary@fetp.edu.vn