TÀI NGUYÊN
Mọi tài liệu
Sách
Luận văn
Báo/Tạp chí
Bài trích
Tài liệu số
Duyệt đề mục
 DỊCH VỤ
Z39.50
Địa chỉ hữu ích
 TRANG BẠN ĐỌC
Đăng nhập
Bạn đọc nhận xét
Đăng ký thẻ thư viện

"FETP là trường đầu tiên tham gia cùng MIT trong việc chia sẻ tài liệu giảng dạy của mình một cách cởi mở, và qua đó nhà trường đã đại diện cho sự khởi đầu của phong trào Học liệu mở đã và đang lan rộng đến các tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua việc chia sẻ học liệu mở, MIT và FETP đang cung cấp những tài nguyên mà các nhà sư phạm có thể cải biên để dùng trên lớp của họ, học sinh sinh viên ở trường có thể sử dụng như những tài liệu bổ sung, và những người tự học có thể sử dụng để trau dồi và nâng cao kiến thức của bản thân...."

- Steve Carson
Nhà chiến lược cao cấp
MIT OpenCourseware