CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC TỚI THƯ VIỆN


Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
Nếu các bạn đã có số thẻ thì hãy đăng nhập bằng cách điền "số thẻ" và "mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với thủ thư để được cấp. Đăng ký

Tài liệu mới
 • Mega-events and mega-ambitions = South Korea's rise and the strategic use of the big four events / Yu-Min Joo, Yooil Bae, Eva Kassens-Noor.
 •  
 • Truyền thông = on communication / Harvard Busniess Review
 •  
 • Chiến lược = on strategy / Harvard Busniess Review
 •  
 • Lãnh đạo = on leadership / Harvard Busniess Review
 •  
 • Đổi mới sáng tạo = on innovation / Harvard Busniess Review
 •  
  Xem thêm các ấn phẩm khác ...

  Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Kinh tế học vĩ mô = Principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành ch. b. (9 lượt)
  2. Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác] (6 lượt)
  3. Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. và h. đ. Trần Thị Bích Dung [và nh. ng. khác] (5 lượt)
  4. Kinh tế vĩ mô / N. Gregory Mankiw (4 lượt)
  5. Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô. [T.1] / Châu Văn Thành (3 lượt)